Tarım
Faaliyet Alanlarımız

Fikirleriniz projelendirilir, fizibilite çalışması yapılır, projeleriniz yönetilir. Üretim verimliliğiniz, uluslar arası pazara erişiminiz, ürünlerinizin markalaşması ve hibe programlarına katılımlarınız konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Tarımsal üretim teknikleri, ürün çeşitliliği, verimlilik konularında eğitimler verilir.